İş yerlerinde iç hava kalitesi ve konfor düzeyinin düzenli olarak ölçümü, iç hava ikliminin ayarlanması ve hastalık nedeniyle personel sıkıntısı yaşanması riskini azaltır. İç hava kalitesi ve konfor düzeyi ölçümü bu sayede çalışan memnuniyeti ve performansını arttırır.

 

Hava sıcaklığı ve bağıl nem parametreleri, ısıtma ve havalandırma sistemlerini planlarken, seçerken ve kurarken önemlidir.

  • Bağıl nem için öneriler: %30 …%65
DETAYLAR

 

 

İş yerlerinde uygun aydınlatma, yeterli ışık ile çalışanların işlerini daha iyi yapmasını sağlar.

  • Işık şiddetini ölçme ve değerlendirme (doğal veya yapay ışık).
DETAYLAR

 

 

İş yerindeki gürültü seviyesi yüksekse, çalışan verimi azalır – gürültü kirliliğinin iş arkadaşları ya da ekipmanlardan kaynaklanmasına bağlı olmadan.

  • İş yerlerinde gürültü ölçümü ile daha anlaşılırlık.
DETAYLAR

 

Karbondioksit konsantrasyonu ve iç hava kalitesi, ortamdaki havanın kalitesinin yeterince iyi olduğunun en önemli göstergeleridir.

  • CO2 ve diğer ölçümlerle iç hava kalitesini değerlendirin.
  • CO2 konsantrasyonu 1,000 ppm’i geçmemelidir.
DETAYLAR